Palvelut ja ohjeistus

Kirjanpito ja tilinpäätös

- tililuettelon luominen

- kirjanpitotapahtumien kirjaaminen

- käyttöomaisuuskirjanpito

- tilinpäätösviennit

- tilinpäätösasiakirjat

- kausiveroilmoitukset, veroilmoitukset

Myyntilaskutus

- asiakas- ja tuoterekisterien ylläpito

- myyntilaskujen laadinta

- myyntisaatavien seuranta ja maksukehotusten laatiminen

Ostoreskontra

- ostolaskujen käsittely ja tiliöinti

Maksuliikenne

- tiliotteiden nouto

- ostoreskontran laskujen maksaminen

- myyntireskontran suoritukset

Palkanlaskenta

- palkansaajakortiston luominen ja ylläpito

- palkanlaskenta

- palkkatodistukset

- eläkeilmoitukset

- jäsenmaksuilmoitukset

- ulosottoasiat

- vuosi-ilmoitukset verottajalle

- Ohjeistusta

Kirjanpitoon liittyviä ohjeita:

Kirjanpitomateriaali

Kirjanpitomateriaali on paperia: ostolasku, myyntilasku, palkkalaskelma, tiliote, kuitti käteiskaupasta tai korttimaksusta, yrityksen kokouksen pöytäkirja, kassapäätteen kontrollinauha, sopimus, liikekirje, oikeuden päätös esim. Lisäksi kirjanpitomateriaalia ovat kaikki verottajalta tulevat verolomakkeet, veroliput ja selvityspyynnöt.

Kirjanpitoaineisto voi olla myös paperitonta eli sähköinen tallenne: tiliotetiedosto, viitteellisten suoritusten tiedosto, maksettavien laskujen tiedosto,sähköinen ostolasku jne.

Kirjanpitoon tulee toimittaa vain liiketoimintaan kuuluvia tositteita. Yrittäjä vastaa niiden asianmukaisuudesta ja liittymisestä elinkeinotoimintaan. Jos jokin kulu on liiketoimintaan nähden epätavallinen, tositteeseen tulee yrittäjän merkitä, miten kulu liittyy elinkeinotoimintaan.

Kirjanpitomateriaali tulee toimittaa tilitoimistolle seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, jotta voimme taata, että kirjanpito valmistuu aikataulun puitteissa.

Maksuhuomautus

Mikäli laskuja on maksettu maksuhuomautuksella, täytyy kirjanpitoon aina toimittaa myös alkuperäinen lasku, josta käy ilmi, mitä on ostettu ja alv-merkinnät.

Lämpöpaperille tulostetut kuitit

Jokainen on varmaan joskus joutunut tekemisiin lämpöpaperille tulostettujen kuittien kanssa, josta tekstit häviävät hyvin nopeasti. Miten tässä sitten tulisi toimia? Verottajan kanta näihin kuitteihin on yksiselitteinen. Lähtökohtaisesti verovelvollinen vastaa itse kuittien tietojen säilymisestä. Verotuksessa kulua voidaan vaatia vähennettäväksi asian-mukaisen tositteen perusteella. Jos kuitista on tekstit hävinneet mahdollisen verotarkastuksen mennessä, voi olla ettei verottaja hyväksy ko. kulua vähennyskelopoiseksi menoksi yritysen kirjanpidossa. Tästä voi aiheutua verovelvolliselle veroja ja veronkorotuksia maksettavaksi.